Address:Weitang Towmship Xinyan Road,
Suzhou,Jiangsu,China
Tel:0512-65401037 82152022
Fax:0512-65409588
Postcode:215134
 
COPYGIGHT:SUZHOU XINLUN SPINNERET SUBASSEMBLY FACTORY DESIGN BY£ºSDWWEB